Dragon Cave Wiki
Advertisement
Smok Zielony
Green adult
Data Wydania 21 maja 2006 - rasa oryginalna
Rzadkość Bardzo powszechny
Kolor Zielony
Specyficzna Akcja Rasy Trzęsienie Ziemi
Przydomki Ziemny, Kamyk, Zielony Powszechny
Siedliska Las, Wulkan

Smok Zielony (ang. Green Dragon) był jedną z oryginalnych ras wydanych na stronie. W przeszłości były często nazywane smokami Zielonymi Powszechnymi ("Common Greens") dla łatwiejszego odróżnienia od smoków Ciemnozielonych. Dziś są zamiast tego określane jako Smoki Ziemne ("Earth") lub Kamyki ("Pebble").

Smoki te są powszechnie poszukiwane dla swojej specyficznej akcji "Trzęsienie Ziemi". Użycie tej zdolności ma wpływ na wszystkie jajka użytkownika, każde z nich albo natychmiast się wykluwa, albo ginie wskutek wstrząsu. Używanie Trzęsienia Ziemi uznawane jest za ryzykowne i zwykle nie używa się go, jeśli ma się na zwoju jaja o dużej wartości. Niekiedy opcję tę wykorzystuje się jednak w eksperymentach związanych ze smokami Zaniedbanymi, aby zmusić jajka do wyklucia w ostatnich chwilach życia.

W przypadku kojarzenia dwóch smoków Zielonych lub smoka Zielonego i Kamiennego istnieje mała szansa na uzyskanie smoka Geodowego.

Oficjalne opisy[]

Jajko (Egg)[]

"This egg is sitting in a pile of small pebbles."

To jajo leży na stosie małych kamyków.

Pisklę (Hatchling)[]

"Aww... It's a cute baby dragon. It enjoys gathering pebbles and other small rocks and putting them in a pile."

Ohh... To jest urocze smoczątko. Z radością zbiera kamyki i małe kamienie i układa z nich stos.

Dorastające Pisklę (Mature Hatchling)[]

"Aww... It's a cute baby dragon. It enjoys gathering pebbles and other small rocks and putting them in a pile. And look! It's grown its wings! It must be close to maturing."

Ohh... To jest urocze smoczątko. Z radością zbiera kamyki i małe kamienie i układa z nich stos. I patrz! Wyrosły mu skrzydła! Niedługo dojrzeje.

Dorosły (Adult)[]

"Green dragons are also sometimes called "earth" dragons. They usually live deep within caves, and have power over the earth. They are capable of launching boulders at high speeds, and can cause earthquakes by slamming down into the ground."

Smoki Zielone czasami nazywane są smokami "ziemnymi". Zwykle żyją głęboko w jaskiniach i mają władzę nad ziemią. Umieją ciskać rozpędzonymi skałami, mogą wywoływać trzęsienia ziemi uderzając w podłoże.

Autorzy ikonek[]

Ikonki[]

Seria Jajko Pisklę Dorastające Pisklę Dorosły
Smok Zielony Green egg Green hatchi Green mature hatchi Green adult
Tymczasowe Ikonki Świąteczne
Boże Narodzenie'11 Stara Ikonka - - - Green adult old Christmas 2011
Boże Narodzenie'11 Nowa Ikonka - - - Green adult Christmas 2011
Halloween'12 - - - Green adult Halloween 2012
Stare Ikonki
Oryginalne Ikonki Original Green Egg Original Green hatchi Original Green mature hatchi Original Green adult
Stara sekwencja jajek Old Green egg Old Green crack 1 Old Green crack 2 Old Green crack 3 Old Green crack 4 Old Green crack 5 Old Green dead egg
Stare martwe jajo Old Green dead egg2

Etapy wykluwania się jajka[]

Eatp 0 Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 Śmierć
Green egg Green crack 1 Green crack 2 Green crack 3 Green crack 4 Green crack 5 Green dead egg

Inne[]

  • Według Pierwszej "Obsady Jaskini", samice smoków Zielonych wyglądające staro są uznawane za najbardziej atrakcyjne.
Advertisement