Dragon Cave Wiki
Advertisement
Smok Magi
Magi
Data Wydania 21 maja 2006 - rasa oryginalna
Rzadkość Niepospolity
Kolor Pomarańczowy
Indywidualna Akcja Rasy Teleportacja
Siedlisko Wszędzie

Smok Magi (Magi Dragon) jest jednym z pierwszych, oryginalnych smoków, które pojawiły się w grze. "Magi" to liczba mnoga od "magus" (łacińskiego słowa oznaczającego użytkownika magii), co opisuje magiczne zdolności tej rasy. Od 26 maja 2010 roku możliwe jest krzyżowanie smoków Magi ze smokami Wodnymi i uzyskanie smoka Wód Przybrzeżnych.

W początkowym okresie istnienia na stronie często nazywany był Pomarańczowym Smokiem - ten przydomek został porzucony krótko po rozpoczęciu wymiany ikonek. Zmiana wprowadzona została tak, aby smok silnie różnił się od oryginału. Celem było podkreślenie, że miał to być użytkownik magii, a nie smok walczący fizycznie, jak sugerowała monstrualna budowa oryginalnej ikonki. Gracze szybko przestawili się i zaczęli nazywać je po prostu "Magi", ponieważ bardziej pasowało to do nowego wyglądu. Przydomka "Pomarańczowy" zaniechano tym bardziej, gdy wprowadzone zostały smoki Wód Przybrzeżnych, które mają podobny, jasnopomarańczowy kolor.

Od 10 czerwca 2011 smoki Magi otrzymały indywidualną zdolność - "Teleportację", pozwalającą na handlowanie dwustronne lub przesyłanie w jedną stronę maksymalnie czterech jaj lub niezamrożonych piskląt. Efektywnie zastąpiło to handel przez porzucanie. Teleportacji można używać co dwa dni, a aktualne transakcje można skontrolować na stronie użytkownika.

Oficjalne opisy[]

Jajko (Egg)[]

"This egg has an orange aura radiating from it."

To jajko promieniuje pomarańczową aurą.

Pisklę (Hatchling)[]

"Aww... It's a cute baby dragon. It glows with some form of arcane energy."

Ohh... To jest urocze smoczątko. Świeci jakiegoś rodzaju tajemną energią'.

Dorastające Pisklę (Mature Hatchling)[]

"Aww... It's a cute baby dragon. It glows with some form of arcane energy. And look! It's grown its wings! It must be close to maturing."

Ohh... To jest urocze smoczątko. Świeci jakiegoś rodzaju tajemną energią. I patrz! Wyrosły mu skrzydła! Niedługo dojrzeje.

Dorosły (Adult)[]

"Magi dragons are, as their names suggest, primarily magic users. They rarely use physical forms of attack. They eat anything they can kill, which is generally everything. They won't kill unprovoked except when hunting, although they may kill humans if in danger. Their strong magic makes them one of the most feared breeds of dragons."

Smoki Magi są, jak sugeruje ich nazwa, przede wszystkim użytkownikami magii. Rzadko korzystają z fizycznych rodzajów walki. Jedzą cokolwiek, co są w stanie zabić, a to na ogół oznacza wszystko. Nie zabiją niesprowokowane z wyjątkiem chwili, gdy polują, mogą jednak uśmiercić człowieka, jeśli czują się zagrożone. Ich silna magia czyni je jedną z ras smoków darzonych największym strachem.

Artyści ikonek[]

Ikonki[]

Seria Jajko Pisklę Dorastające Pisklę Dorosły
Magi Magi Jajko 0 Magi Pisklę Magi Dorastające Pisklę Magi
Tymczasowe Ikonki Świąteczne
Boże Narodzenie'11 - Magi hatchi Christmas 2011 Magi mature hatchi Christmas 2011 Magi adult Christmas 2011
Halloween'12 Samica - - - Magi female Halloween 2012
Halloween'12 Samiec - - - Magi male Halloween 2012
Stare Ikonki
Oryginalne Ikonki Original Magi egg Original Magi hatchi Original Magi mature hatchi Original Magi adult
Oryginalna sekwencja jajek Original Magi crack 1Original Magi crack 2Original Magi crack 3Original Magi crack 4Original Magi crack 5
Jajo (2-a wersja) Old Magi egg
Stare Martwe Jajo (3-a wersja) Old Magi dead egg

Etapy wykluwania się jajka[]

Eatp 0 Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 Śmierć
Magi egg Magi crack 1 Magi crack 2 Magi crack 3 Magi crack 4 Magi crack 5 Magi dead egg

Inne[]

  • Oryginalny opis pisklęcia brzmiał:

"Aww... It's a cute baby dragon. Although, what's with its eyes?"

Ohh... To jest urocze smoczątko. Ale co jest z jego oczami?

Advertisement