Dragon Cave Wiki
Advertisement
Smok Królewski Niebieski
Królewski Niebieski Smok samiec dorosły
Dorosły samiec
Data Wydania 23 stycznia 2012
Rzadkość Niepospolity
Kolor Niebieski, srebrny
Przydomki Moonshine, Moonlight, RB
Siedlisko Góry

Smok Królewski Niebieski (Royal Blue Dragon) został wydany 23 stycznia 2012 razem ze Złotą Wiwerną aby uczcić Chiński Nowy Rok - początek "Roku Smoka". Zanim jakikolwiek z tych smoków dorósł, użytkownicy forum nazywali je "smokami światła księżyca" (moonlights).


Oficjalne Opisy[]

Jajko (Egg)[]

"This egg shines in the moonlight."

To jajko błyszczy w świetle księżyca.

Pisklę (Hatchling)[]

"Aww... It's a cute baby dragon. It loves watching the reflection of stars in the water."

Ohh... To jest urocze smoczątko. Uwielbia oglądać gwiazdy odbijające się w wodzie.

Dorastające Pisklę (Mature Hatchling)[]

"Aww... It's a cute baby dragon. It loves watching the reflection of stars in the water. And look! It's grown its wings! It must be close to maturing."

Ohh... To jest urocze smoczątko. Uwielbia oglądać gwiazdy odbijające się w wodzie. I patrz! Wyrosły mu skrzydła! Niedługo dojrzeje.

Dorosły (Adult)[]

"Royal Blue dragons are a nocturnal breed who prefer to live high in the mountains near slow-moving water that reflects the night sky. Although quite capable of defending themselves, they are peaceful by nature and will avoid a fight whenever possible."

Smoki Królewskie Niebieskie są rasą nocną, preferującą życie w wysokich górach w pobliżu wolno płynących wód odbijających nocne niebo. Chociaż całkiem dobrze umieją się bronić, są pokojowe z natury i unikają walki jeśli tylko jest to możliwe.

Autorzy ikonek[]

Ikonki[]

Seria Jajko Pisklę Dorastające Pisklę Dorosły
Samica Royal Blue egg Royal Blue hatchi Royal Blue female hatchi Królewski Niebieski Smok samica dorosła
Samiec Royal Blue male hatchie Królewski Niebieski Smok samiec dorosły
Tymczasowe Ikonki Świąteczne
Halloween'12 Samica - - - Royal Blue female Halloween 2012
Halloween'12 Samiec - - - Royal Blue male Halloween 2012
Stare Ikonki
Stare pisklę samiec Old Royal Blue male hatchi
Stare martwe jajko Old Royal Blue dead egg

Etapy wykluwania się jajka[]

Eatp 0 Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 Śmierć
Royal Blue egg Royal Blue crack 1 Royal Blue crack 2 Royal Blue crack 3 Royal Blue crack 4 Royal Blue crack 5 Royal Blue dead egg
Advertisement