Dragon Cave Wiki
Advertisement
Smok Kamienny
Stone adult
Data Wydania 5 października 2007
Rzadkość Powszechny
Kolor Szary
Siedliska Góry, Pustynia, Wulkan

Smoki Kamienne (ang. Stone Dragons) były jednymi z najwcześniej wydanych na stronie ras i uznawane są za gatunek oryginalny. Od lutego 2009 roku możliwe jest uzyskanie z nich smoka Geodowego. W tym celu należy albo skojarzyć dwa smoki Kamienne, albo skrzyżować smoka Kamiennego z Zielonym.

Oficjalne opisy[]

Jajko (Egg)[]

"This egg is heavy and rough, as if it were made out of rock."

To jajo jest ciężkie i szorstkie, jakby było zrobione z kamienia.

Pisklę (Hatchling)[]

"Aww... It's a cute baby dragon. Except for the occasional flicker of movement, it remains inanimate."

Ohh... To jest urocze smoczątko. Poza okazjonalnymi przebłyskami ruchu pozostaje jak martwy.

Dorastające Pisklę (Mature Hatchling)[]

"Aww... It's a cute baby dragon. Except for the occasional flicker of movement, it remains inanimate. And look! It's grown its wings! It must be close to maturing."

Ohh... To jest urocze smoczątko. Poza okazjonalnymi przebłyskami ruchu pozostaje jak martwy. I spójrz! Wyrosły mu skrzydła! Niedługo dojrzeje

Dorosły (Adult)[]

"Stone dragons have a tough outer covering made of a stone-like material. They eat rocks, using the minerals they contain for nourishment and to keep up their stone outer shell. They rarely move, and are the heaviest of all types of dragons. Although they have wings, indicating flight ability, no one has ever seen a stone dragon flying."

Smoki Kamienne mają twardy zewnętrzy pancerz z tworzywa przypominającego kamień. Jedzą skały, korzystając z zawartych w nich minerałów by odżywić się i utrzymać swą skorupę. Poruszają się rzadko i są najcięższe ze wszystkich typów smoków. Choć mają skrzydła sugerujące umiejętność latania, nikt nigdy nie widział smoka Kamiennego w locie.

Autorzy ikonek[]

Ikonki[]

Seria Jajko Pisklę Dorastające Pisklę Dorosły
Smok Kamienny Stone egg Stone hatchi Stone mature hatchi Stone adult
Tymczasowe Ikonki Świąteczne
Boże Narodzenie'11 - - - Stone adult Christmas 2011
Halloween'12 - - - Stone adult Halloween 2012
Stare Ikonki
Oryginalne Ikonki Original Stone egg Original Stone hatchi - Original Stone adult
Stare martwe jajo Old Stone dead egg

Etapy wykluwania się jajka[]

Eatp 0 Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 Śmierć
Stone egg Stone crack 1 Stone crack 2 Stone crack 3 Stone crack 4 Stone crack 5 Stone dead egg

Inne[]

  • Któregoś razu pojawiło się jajko smoka Kamiennego, będące rezultatem kojarzenia dzikiego smoka Kamiennego z dzikim Pigmejkiem, złożone 16 maja 2011. Jajo to nie zdobyło oględzin ani kliknięć, nigdy nie wykluło się ani nie zmarło. Jako usterka zostało usunięte przez TJ09.
Advertisement