Dragon Cave Wiki
Advertisement
Smok Głębinowy
Deep Sea adult
Data Wydania 26 sierpnia 2009
Rzadkość Powszechny
Kolor Ciemnoniebieski
Siedliska Wybrzeże

Smoki Głębinowe (ang. Deep Sea Dragons) zostały wydane 26 sierpnia 2009 wraz ze smokami Koniowymi, Neotropikalnymi, Wodochodnymi i Koniowodnymi. Krzyżowane ze smokami Nieboskrzydłymi mogą dać Blunę Dwupłetwą. Mają również taki sam opis jajka jak smoki Wód Przybrzeżnych, ale ponieważ smoki te nie występują w jaskini, wszystkie tak opisane jaja z jaskini są smokami Głębinowymi.

Oficjalne opisy[]

Jajko (Egg)[]

"This egg appears to be covered in scales."

To jajo zdaje się być pokryte łuskami.

Pisklę (Hatchling)[]

"Aww... It's a cute baby dragon. It hatched with fins instead of legs and did not seem to react well in freshwater, so you placed it in the nearby ocean."

Ohh... To jest urocze smoczątko. Wykluło się z płetwami zamiast nóg i nie wydaje się dobrze czuć w słodkiej wodzie, więc umieściłeś je w pobliskim oceanie.

Dorastające Pisklę (Mature Hatchling)[]

"Aww... It's a cute baby dragon. It hatched with fins instead of legs and did not seem to react well in freshwater, so you placed it in the nearby ocean. Its dorsal fin has grown larger, and it rarely surfaces anymore. It must be close to maturing."

Ohh... To jest urocze smoczątko. Wykluło się z płetwami zamiast nóg i nie wydaje się dobrze czuć w słodkiej wodzie, więc umieściłeś je w pobliskim oceanie. Jego płetwa grzbietowa powiększyła się i już rzadko kiedy wynurza się on na powierzchnię. Niedługo dojrzeje.

Dorosły (Adult)[]

"Deep sea dragons, as their name suggests, spend most of their time in the darkest depths of the sea. They have a bioluminescent dorsal spine that serves to attract prey and communicate with their own kind. As with many deep sea animals, they generally eat whatever they can manage to bait. They rarely leave the ocean floor, surfacing only during breeding season. When they do choose to travel to the shallower depths, they avoid bright lights and will only come up far away from shore."

Smoki Głębinowe, jak sugeruje ich nazwa, spędzają większość czasu w najciemniejszych głębiach morza. Mają bioluminescencyjny grzebień, służący do wabienia zdobyczy i komunikacji w obrębie gatunku. Podobnie jak wiele innych zwierząt głębinowych, jedzą generalnie wszystko, co uda im się schwytać. Rzadko opuszczają dno oceanu, wynurzając się tylko w sezonie godowym. Kiedy już udają się na płytsze wody, unikają jasnego światła i wynurzą się tylko daleko od brzegu.

Autorzy ikonek[]

Ikonki[]

Seria Jajko Pisklę Dorastające Pisklę Dorosły
Smok Głębinowy Deep Sea egg Deep Sea hatchi Deep Sea mature hatchi Deep Sea adult
Tymczasowe Ikonki Świąteczne
Boże Narodzenie'11 - Deep Sea hatchi Christmas 2011 Deep Sea mature hatchi Christmas 2011 Deep Sea adult Christmas 2011
Stare Ikonki
Stare jajo Old Deep Sea egg
Stare martwe jajo Old Deep Sea dead egg

Etapy wykluwania się jajka[]

Eatp 0 Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 Śmierć
Deep Sea egg Deep Sea crack 1 Deep Sea crack 2 Deep Sea crack 3 Deep Sea crack 4 Deep Sea crack 5 Deep Sea dead egg

Inne[]

  • W początkowym okresie po wydaniu mogły one być krzyżowane tylko z innymi rasami wodnymi. Szybko zostało to zmienione z powodu luk w logice.
Advertisement