Dragon Cave Wiki
Advertisement
Smok Czerwony
Czerwony Smok dorosły
Data Wydania 7 sierpnia 2007
Rzadkość Niepospolity
Kolor Czerwony, szary
Indywidualna Akcja Rasy Inkubacja
Przydomki Smok Ognisty
Siedliska Pustynia, Wulkan

Smok Czerwony (Red Dragon) został wydany 7 sierpnia 2007, co czyni go jedną z najstarszych ras, które dały początek Dragon Cave. Często były nazywane smokami Ognistymi (Fire Dragons), dziś ten przydomek nie jest już używany. Smoki Czerwone mają indywidualną akcję o nazwie Inkubacja, która pozwala im przyspieszyć wyklucie się jajka o jeden dzień.

Smoki Czerwone mają taką samą bazę ikonki pisklęcia jak smoki Jasnoróżowe (Bright Pink) i Ciemnozielone (Dark Green). Niegdyś tę bazę dzieliły również ze smokami Ostrokrzewu (Holly Dragons), zanim ich ikonki zostały odnowione.

Oficjalne opisy[]

Jajko (Egg)[]

"This egg is rather warm."

To jajo jest raczej ciepłe.

Pisklę (Hatchling)[]

"Aww... It's a cute baby dragon. It occasionally shoots small puffs of smoke from its nose, like it's trying to breathe fire."

Ohh... To jest urocze smoczątko. Czasami strzela z nosa kłębami dymu, jakby próbowało zionąć ogniem.

Dorastające Pisklę (Mature Hatchling)[]

"Aww... It's a cute baby dragon. It occasionally shoots small puffs of smoke from its nose, like it's trying to breathe fire. And look! It's grown its wings! It must be close to maturing."

Ohh... To jest urocze smoczątko. Czasami strzela z nosa kłębami dymu, jakby próbowało zionąć ogniem. I patrz! Wyrosły mu skrzydła! Niedługo dojrzeje.

Dorosły (Adult)[]

"Red dragons are similar to typical story book dragons. They shoot flames, can fly, etc. However, they aren't evil creatures as depicted in myths, and won't go around raiding castles, killing knights, or kidnapping princesses. They live in a variety of habitats, from forests to coastlines to abandoned castles, usually in warm climates, and eat whatever living creatures they can find."

Smoki Czerwone przypominają typowe smoki z książek. Zioną ogniem, mogą latać itd. Nie są jednak złe, jak podają mity. Nie atakują zamków, nie zabijają rycerzy ani nie porywają księżniczek. Żyją w różnych siedliskach, od lasów przez wybrzeża po opuszczone zamki, zwykle w ciepłym klimacie. Jedzą wszelkie żywe stworzenia, jakie mogą znaleźć.

Autorzy Ikonek[]

Ikonki[]

Seria Jajko Pisklę Dorastające Pisklę Dorosły
Smok Czerwony Red egg Red hatchi Red mature hatchi Czerwony Smok dorosły
Tymczasowe Ikonki Świąteczne
Halloween'12 - - - Red adult Halloween 2012
Stare Ikonki
Oryginalne Ikonki Original Red egg Original Red hatchi Original Red mature hatchi Original Red adult
Stare jajka Old Red egg Old Red crack 1 Old Red crack 5
Stare martwe jajo Old Red dead egg

Etapy wykluwania się jajka[]

Eatp 0 Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 Śmierć
Red egg Red crack 1 Red crack 2 Red crack 3 Red crack 4 Red crack 5 Red dead egg
Advertisement