FANDOM


Smoki wymienione tutaj nie mają określonego siedliska i mogą być uzyskane jedynie przez:

Świąteczne smoki również są tu wypisane, ponieważ choć początkowo zostały wprowadzone we wszystkich siedliskach, po tym okresie można je zdobyć jedynie przez hodowlę.

Wszystkie elementy (3)